Giota Mantzouratou - Society For The Protection Of Prespa